Сообщения

практичне заняття:Різні типи ліній. 14 гр

; Практичне завдання 1. Виконати завдання на проведення різних типів ліній. Приготуйте аркуш креслярського паперу формату А4. На  минулому уроці ми з вами викреслили рамку і графи основного  напису за розмірами. Продовжимо роботу на цьому аркуші. Про- ведемо паралельні лінії (використовуючи перші п’ять, з таблиці)  за допомогою косинця і лінійки, побудуємо кола, як показано на  плакаті (рис. 3). Можна вибрати й інше розташування груп ліній  на аркуші. Основний напис ми поки що заповнювати не будемо. Учитель збирає роботи для перевірки їх після уроку. Для  учнів, які закінчать роботу раніше, можна запропонувати викона- ти завдання на картках. 2. Виконати завдання з визначенням типів ліній на кресленні.  Розгляньте зображену на рис. 4 деталь. На цьому зображен- ні цифрами 1–5 позначені різні лінії. Складіть у робочому зошиті  таблицю за зразком і заповніть її. Таблиця № лінії на зображенні Назва лінії Призначення лінії на кресленні Товщина лінії 1 2 3 4 5  Рис. 3. Зразок виконання завдання 1 Рис. 4. Креслення…

лінії креслення 14 гр

Лінії креСлення  Мета: ознайомити учнів з лініями креслення і їх призначенням; сприяти розвитку  вмінь використовувати креслярські інструменти при графічних побудовах;  сприяти формуванню в учнів відчуття краси, естетики форми. Тип уроку: комбінований урок. Методи: лекція з демонстрацією, практична робота. Обладнання: підручник, креслярські інструменти, плакат і таблиця «Лінії креслення»,  картки із завданнями. Очікувані результати: учні повинні знати: розміри формату А4; розміри рамки креслення; при- значення основного напису на кресленні; призначення основних типів ліній  креслення; учні повинні вміти: виконувати побудову рамки креслення; ви- конувати основний напис на кресленні; проводити лінії креслення відповід- ної товщини. Хід уроку I. Організаційний етап Учитель знайомить учнів з темою і планом проведення  уроку. Пропонує записати тему в робочий зошит. II. Перевірка домашнього завдання ; Фронтальне опитування 1. Які розміри має форматний аркуш А4 з написами? 2. На якій відстані від зовнішньої рам…

Створення плану будівлі. гр 20

Створення плану будівлі

У промислових будинках горизонтальні площини проводять на рівні яких-небудь, так званих висотних відміток, і отримані плани називають по цих відмітках, наприклад План на відмітці 6,000.

Аналогічним засобом одержують і всі інші плани будинку, наприклад План розкладки плит міжповерхового перекриття. У Цьому випадку горизонтальна січна площина розташовується на рівні плит цього перекриття.

Розрізом називають зображення будинку, умовно розсіченого вертикальною площиною і спроекцированого на площину проекцій, рівнобіжну січної площини.

Так, якщо умовно розсікти будинок вертикальною січною площиною (рис. 1.7) і видалити його ліву частину, а праву частину будинку, що залишилася, зпроекцирувати прямокутно на профільну площину проекцій (рівнобіжну січної площини), то отримане на ній зображення і буде розтином 1-1 цього будинку. Положення січної площини (горизонтальний слід) для даного розтину показують на плані цього будинку.

1.6.1. Плани, розрізи і фасади будинків 21 гр

Изображение
1.6.1. Плани, розрізи і фасади будинків

Будівельні креслення будинків і інженерних споруджень складають по загальних правилах їх прямокутного проектування на основні площини проекцій.

Проекція будинку на кресленні має свої назви. Види будинку зпереду, ззаду, зправа і зліва називають фасадами будинку. Якщо фасад будинку виходить на вулицю чи площу, його називають головним фасадом, у цьому випадку вид на будинок ззаду називають двірським фасадом, а види на будинок зправа і зліва — бічними або торцевими фасадами. Якщо будинок розташований усередині кварталу або території туркомплексу, то усі фасади будуть двірськими. Тому назви фасадів будинку дають по разбивочних осях за типом Фасад 1-9 або Фасад по осі А.

Вид на будинок зверху називають планом даху. План даху і фасади будинку дають уявлення про форму будинку, кількість поверхів, наявність балконів і лоджій, про розташування вхідних дверей, розміри будинку, а також про його архітектурний образ.

З розташуванням і розмірами окремих помешкань …

роль креслення в житті людини. гр. 14

Основні теоретичні відомості 1.1. Роль креслення в житті людини історія розвитку креслення Графіка – це засіб створення матеріальних, духовних, інтелектуальних і художніх цінностей людини. Щоб побудувати будинок, автомобіль чи літак,  виготовити одяг, меблі або дитячу іграшку, треба спочатку спроектувати виріб,  викреслити його і намалювати. Цим займаються інженери, архітектори, дизайнери та представники багатьох інших професій. Всі вони говорять на єдиному, загальному для них професійною мовою – мовою графіки.  Важко сказати, коли з'явилися у того чи іншого народу перші графічні побудови. Мабуть, потреба в їх точних або приблизних результатах відноситься до найдавніших стадій розвитку людського суспільства. Можна сумніватися, що який- небудь певний народ вперше винайшов той чи інший прийом або спосіб графічних побудов і потім шляхом спілкування передав свій винахід іншим народам. Швидше за все, кожен самостійно проходив перший етап розвитку графічної культури. Саме цей етап губиться в глибині …
Група № 19

Поурочно-тематичне планування з предмета «Читання креслень»
(на період карантину з 13.03 – 03.04.2020)
за професією 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», кваліфікація: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 2,3-го розряду
Одиниця модуля Тема Кількість годин № уроку Зміст уроку 1 2 3